IŠČI

Podjetje je bilo uspešno na javnem razpisu COVID 19 – JR OPO s projektom: Ponovni zagon podjetja Sveča d.o.o. in investicija v tehnološko opremo. Namen projekta je ponovni zagon proizvodnje in ohranitev števila zaposlenih z nakupom nove tehnološke opreme.  

Cilji projekta so:

  • Ponovni zagon poslovne dejavnosti.
  • Ohranitev obstoječih delovnih mest, 23.
  • Izboljšanje tržnih procesov z digitalnimi rešitvami.
  • Pospeševanje prodaje in zagon komercializacije novih produktov.
  • Izboljšanje in prenova proizvodnega procesa.
  • Zmanjšanje vplivov na okolje s ponovno uporabo odpadne plastike.
  • Povečanje produktivnosti podjetja za do 5%.

 

Skupna vrednost projekta znaša 235.082,16 EUR. Vrednost upravičenih stroškov znaša 199.198,29 EUR. Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša 199.198,29 EUR. Vrednost lastnega vložka je ocenjena na 34.692,90 EUR.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si .

Podjetje je bilo uspešno na javnem razpisu za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022; s projektom: Nova tehnološka linija za funkcionalno svečo.

 

Namen investicije je proizvodnja novega izdelka – Funkcionalna biorazgradljiva Eko sveča za dom in vrt ki je produkt lastnega razvoja. Podjetje bo investiralo v novo tehnološko linijo za pihanje plastike, nalivanje voska, avtomatsko vstavljanje stenja, hlajenje, dolivanje voska in ravnanje stenja.

 

Cilji: Investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje, tehnološko razvojne programe in spodbujanje razvoja podjetništva. To dokazujemo z novimi 4 zaposlitvami v podjetju ter finančnimi izkazi investicije iz katerih je razvidna dodana vrednost na zaposlenega, rast prihodkov, dobička, produktivnosti ter varovanje okolja.

 

Skupna vrednost projekta znaša 509.364,00 EUR. Vrednost upravičenih stroškov znaša 457.400,00 EUR. Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša 205.830,00 EUR. Vrednost lastnega vložka je ocenjena na 303.534,00 EUR. Zaključek investicije je predviden v letu 2022.

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si .

Sveca.si_NalozbavvasoprihodnostPlakat