IŠČI

Podjetje je bilo uspešno na javnem razpisu COVID 19 – JR OPO s projektom: Ponovni zagon podjetja Sveča d.o.o. in investicija v tehnološko opremo. Namen projekta je ponovni zagon proizvodnje in ohranitev števila zaposlenih z nakupom nove tehnološke opreme.  

Cilji projekta so:

  • Ponovni zagon poslovne dejavnosti.
  • Ohranitev obstoječih delovnih mest, 23.
  • Izboljšanje tržnih procesov z digitalnimi rešitvami.
  • Pospeševanje prodaje in zagon komercializacije novih produktov.
  • Izboljšanje in prenova proizvodnega procesa.
  • Zmanjšanje vplivov na okolje s ponovno uporabo odpadne plastike.
  • Povečanje produktivnosti podjetja za do 5%.

 

Skupna vrednost projekta znaša 235.082,16 EUR. Vrednost upravičenih stroškov znaša 199.198,29 EUR. Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša 199.198,29 EUR. Vrednost lastnega vložka je ocenjena na 34.692,90 EUR.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si .